Imexpharm (IMP) báo lãi 210 tỷ đồng cả năm, tăng 29% so với cùng kỳ

19/01/2021 17:53:00 cafef.vn
Imexpharm chỉ hoàn thành hơn 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán IMP) công bố báo cáo tài chính năm 2020 với doanh thu thuần đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn 822,3 tỷ đồng giảm sâu hơn, đến 6% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 547 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 39,9%.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hàng sản xuất chiếm xấp xỉ 94% tổng doanh thu, đạt 1.331 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu hàng nhượng quyền và hàng mua bán khác.

Imexpharm (IMP) báo lãi 210 tỷ đồng cả năm, tăng 29% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Đáng chú ý, trong năm chi phí bán hàng giảm được 12 tỷ đồng, xuống 213 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,4 tỷ đồng, xuống còn 71,3 tỷ đồng, chủ yếu do năm nay công ty không ghi nhận khoản trích quỹ phát triển khoa học công nghệ 20 tỷ đồng như năm 2019.

Kết quả, năm 2020 Dược phẩm Imexpharm báo lãi trước thuế 255,4 tỷ đồng, hoàn thành trên 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 210 tỷ đồng, tăng 29,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Imexpharm (IMP) báo lãi 210 tỷ đồng cả năm, tăng 29% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
cafef.vn