IDC, CII, TCH, TPB, HCM, BCG, VRC, RCL, PME, SVI, CX8, SBS, SJM, NTP, VTH, TTZ, TXM, DVC, CT6: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

23/12/2020 08:36:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty Idico – Công ty Cổ phần (IDC): Bộ Xây dựng đã bán toàn bộ 108 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/11/2020 thông qua đấu giá cổ phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã bán 870.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 16.811.688 cổ phiếu (tỷ lệ 7,0389%) xuống 15.941.688 cổ phiếu (tỷ lệ 6,6747%). Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH): Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Đỗ Hữu Hạ sở hữu 151.083.625 cổ phiếu (tỷ lệ 42,77%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 23/1/2021.

Ngân hàng TMcổ phiếu Tiên Phong (TPB): Công ty TNHH SP đã mua 5.016.704 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 34.967.046 cổ phiếu (tỷ lệ 3,26%) lên 39.983.746 cổ phiếu (tỷ lệ 3,37%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 160.000 cổ phiếu trong tổng số 460.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HCM, cùng thời gian, Công ty Cổ phần Cộng Hưởng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu trong tổng số 691.030 cổ phiếu (tỷ lệ 0,23%) đang sở hữu. Công ty Cổ phần Phi thuyền đầu tư đăng ký mua 350.000 cổ phiếu. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG): Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 21.245.550 cổ phiếu (tỷ lệ 22,97%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 23/1/2021.

Công ty Cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC (VRC): Bà Từ Quỳnh Như, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch bà Như sở hữu 2.867.080 cổ phiếu (tỷ lệ 5,73%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Quỹ ngoại America LLC đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 752.359 cổ phiếu (tỷ lệ 5,97%) xuống 552.359 cổ phiếu (tỷ lệ 4,38%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Công ty Cổ phần Pymepharco (PME): Quỹ Stada Service Holding B.V đăng ký nhận chuyển nhượng 9.182.961 cổ phiếu qa VSD. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 57.000.377 cổ phiếu (tỷ lệ 75,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PME, cùng thời gian, bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc phát triển sản phẩm, đăng ký bán toàn bộ 100.019 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%). Ông Huỳnh Tấn Nam, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.230.006 cổ phiếu (tỷ lệ 1,64%). Bà Huỳnh Thị Lam Phương, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 215.324 cổ phiếu (tỷ lệ 0,29%). Ông Trương Tấn Lực, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 118.622 cổ phiếu (tỷ lệ 0,16%). Công đoàn công ty đăng ký bán toàn bộ 118.622 cổ phiếu (tỷ lệ 0,16%).

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI): Tổ chức TCG Solutions Pte.Ltd đã mua 12.076.587 cổ phiếu (tỷ lệ 94,11%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch TCG Solution không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 17/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CX8): Ông Vũ Đức Tiến, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 135.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Tiến sở hữu 406.640 cổ phiếu (tỷ lệ 18,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 20/1/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.614.910 cổ phiếu (tỷ lệ 9,17%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM): Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2020 đến 21/1/2021.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đã mua 350.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.006.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,85%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VTH): Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên hội đồng quản trị, đăng ký mua 803.200 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Hùng sở hữu 107.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2020 đến 21/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Ông Chen Yu, Ủy viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 714.420 cổ phiếu (tỷ lệ 9,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2020 đến 26/1/2021.

Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (TXM): Ông Nguyễn Hữu Tiến, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 267.300 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 712.700 cổ phiếu (tỷ lệ 10,18%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa (VLB): Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đã bán toàn bộ 4,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,62%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2020. Trong khi đó, cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Hoàng Gia Phát đã mua 4,5 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Hoàng Gia Phát không sở hữu cổ phiếu nào.

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC): Ông Hà Văn Tiến, tổng Giám đốc, đã mua 760.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.586.100 cổ phiếu (tỷ lệ 33,22%). Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 18/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DVC, ông Nguyễn Tiến Thành, người có liên quan tới ông Nguyễn Tiến Quân – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 210.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,95%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020.

Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6): Ông Phan Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 489.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,91%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2020.

cafef.vn