Hụt doanh thu vì Covid-19, năm 2020 Vinatex (VGT) lãi 281 tỷ đồng, giảm 46% so với 2019

03/02/2021 15:49:00 cafef.vn
Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Vinatex (VGT) kể từ năm 2015 đến nay.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UpCOM: VGT) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4/2020 Vinatex thu về 3.637 tỷ đồng doanh thu giảm 34% so với quý 4/2019. nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp còn 367 tỷ đồng giảm 8,6% so với cùng kỳ 2019.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 121 tỷ đồng xuống còn gần 60 tỷ đồng, hoạt động khác báo lỗ gần 17 tỷ đồng do đó sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế của Vinatex đạt 160 tỷ đồng giảm 12% so với quý 4/2019. Theo giải trình từ phía tập đoàn nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do dịch bệnh Covid – 19 lan rộng trên toàn cầu khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng.

Lũy kế cả năm 2020, VGT đạt 13.972 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 569 tỷ đồng trong đó thuộc về công ty mẹ là 281 tỷ đồng giảm 46% so với năm 2019 - Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Vinatex kể từ năm 2015 đến nay.

Hụt doanh thu vì Covid-19, năm 2020 Vinatex (VGT) lãi 281 tỷ đồng, giảm 46% so với 2019 - Ảnh 1.
 
cafef.vn