HoSE duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAGL Agrico (HNG) khi khoản lỗ lũy kế đã vượt 3.400 tỷ đồng

13/04/2022 18:19:00 toquoc.vn
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HNG năm 2021 âm 1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), trong ngày 30/3/2022, HoSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Do đó, HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Trước đó, hồi tháng 3/2020, cổ phiếu HNG đã bị HoSE chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 âm gần 2.313 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 12/4, thị giá HNG đạt 9.200 đồng/cp.

 

 Về phía HNG, ngày 16/4 tới đây, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo tài liệu đã công bố, kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 chưa được công bố cụ thể và sẽ được trình bày tại Đại hội.

Tuy nhiên, tờ trình phân phối lợi nhuận cho thấy HAGL Agrico dự kiến sẽ không thực hiện chia cổ tức cho năm 2022.

Khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 3.400 tỷ chính là kết quả của việc làm ăn thua lỗ triền miên sau cú sa sút sau năm 2016. Hiện Công ty đang tập trung tái cơ cấu theo hướng nông nghiệp công nghiệp. Trong đó, năm 2021 là năm đầu tiên ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn Thaco trở thành người "cầm lái".

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn