Hợp tác chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng

09/11/2021 07:48:00 Vũ Ninh
Hai Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất cơ chế phối hợp trong bốn nhóm công việc, gồm: công tác quản lý đối với các nền tảng số và chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; hỗ trợ các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý…

Ngày 8/11, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký thỏa thuận phối hợp công tác nhằm chuyển đổi số trong ngành tài chính để nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Mục tiêu bao trùm của thỏa thuận này nhằm triệt để hóa công tác điều hành ngân sách nhà nước trên nền tảng số, đặc biệt là trong hoạt động thu ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện đại hóa của nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của chuyển đổi số nói chung, cũng như việc chuyển đổi số trong ngành tài chính nói riêng.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số là một công cuộc toàn dân và toàn diện ngành tài chính - ngân hàng có tác động lớn đến toàn bộ công cuộc ấy vì là huyết mạch của nền kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn tới nhiều đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực.

Bởi vậy, ngành tài chính phải đi đầu về chuyển đổi số và lấy chuyển đổi số là đột phá cho nhiệm kỳ này. Đây phải là cam kết của người đứng đầu, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn sự hợp tác của Bộ Thông tin và Truyền thông và cho rằng, công nghệ thông tin đã đánh dấu bước phát triển của ngành tài chính, nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ tụt hậu.

8 năm qua, Bộ Tài chính luôn nằm top đầu các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin, và tới đây, ngành cũng đang triển khai thực hiện Hải quan thông minh, Thuế thông minh, Kho bạc ba không, hay một số nhiệm vụ mũi nhọn khác như ứng dụng điện toán đám mây, công nghệ blockchain, định danh trong toàn ngành...

Theo nội dung thỏa thuận, hai bộ thống nhất cơ chế phối hợp trong bốn nhóm công việc, gồm: công tác quản lý đối với các nền tảng số và chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; hỗ trợ các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính; phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính; tổ chức thông tin về hoạt động của ngành tài chính...

Vũ Ninh
Link gốc