Hơn 4.263 tỷ đồng thu thuế thương mại điện tử

31/12/2021 08:09:00 congluan.vn
Trước xu hướng bùng nổ của kinh doanh thương mại điện tử, thời gian qua Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp để quản lý thuế đối với hoạt động này.

Từ việc xây dựng chính sách, đến đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành để chống thất thu.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện quản lý theo rủi ro và áp dụng biện pháp thanh tra kiểm tra đối với hoạt động thương mại điện tử nếu người nộp thuế có hành vi cố tình không kê khai, nộp thuế theo quy định hoặc hành vi gian lận, trốn thuế.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành Thuế đã chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành, địa phương để phát hiện, yêu cầu người nộp thuế là cá nhân kê khai, nộp thuế theo pháp luật.

Theo đó, đối với nhóm cá nhân có thu nhập cao từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới tại các trang mạng xã hội nước ngoài như Google, Facebook, Youtube, Apple (tiếp thị, quảng cáo trực tuyến; cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số; bán hàng online...) đã kê khai, nộp thuế với số thu tính đến tháng 10/2021 là 498 tỷ đồng.

Số thuế phải nộp từ các tổ chức Việt Nam có ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam (Google, Youtube, Facebook...) từ năm 2018 đến hết tháng 10/2021 mà các đơn vị đã khai, nộp thuế thay là trên 4.263 tỷ đồng. Trong đó một số tập đoàn lớn như Facebook là 1.641,75 tỷ đồng; Google là 1.573,24 tỷ đồng; Microsoft là 560,67 tỷ đồng.

Nếu như năm 2020 số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 1.143,8 tỷ đồng, thì 10 tháng đầu năm 2021 đạt 1.181,51 tỷ đồng, bằng 103,3% năm 2020.

congluan.vn