Hoa Sen Group (HSG) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng năm tài chính 2020-2021

15/01/2021 19:15:00 cafef.vn
Kế hoạch lãi sau thuế năm 2020-2021 tăng 30% so với lợi nhuận đạt được năm trước đó.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2019-2020 (năm tài chính của Hoa Sen Group bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019-2020

Năm 2020 tình hình kinh tế bị ảnh hưởng chung do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt ngành thép, giá thép nguyên liệu bị ảnh hưởng, cùng với đó, tác động của chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục gia tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Dù vậy, Hoa Sen Group vẫn tiêu thụ gần hơn 1,62 triệu tấn thép, tăng 9% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch. Doanh thu trong năm đạt 27.534 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước đó và mới chỉ thực hiện được 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ và đạt 288% kế hoạch năm.

Hoa Sen Group (HSG) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng năm tài chính 2020-2021 - Ảnh 1.
 

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu hàng bán trong nước đạt 17.440 tỷ đồng, đóng góp trên 63% tổng doanh thu cả năm. Mảng kinh doanh trong nước cũng mang về 4.110 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong tổng số hơn 4.627 tỷ đồng lợi nhuận gộp đạt được, chiếm tỷ trọng gần 89%.

Tính đến 30/9/2020 Hoa Sen Group còn hơn 5.500 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho, tăng 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm tài chính, trong đó chủ yếu gia tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu, hàng mua đang đi đường. Còn giá trị tồn kho thành phẩm giảm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021

Nhận định thị trường ngành thép năm 2021 còn tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều điều khó lường, thêm vào đó diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Tuy nhiên Hoa Sen Group vẫn đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% so với doanh thu thực hiện năm 2019-2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sua thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với lợi nhuận đạt được năm tài chính 2019-2020.

Về sản lượng, Hoa Sen Group dự kiến tiêu thụ khoảng 1,8 triệu tấn các loại, tăng 11% so với năm trước đó.

Hoa Sen Group (HSG) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng năm tài chính 2020-2021 - Ảnh 2.
 
cafef.vn