Hộ nghèo được miễn, giảm tiền sử dụng đất ở năm 2021 phải đáp ứng điều kiện gì?

03/07/2021 11:17:00 toquoc.vn
Theo quy định các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa thuộc diện được xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý thế nào?
Hộ nghèo được miễn, giảm tiền sử dụng đất ở năm 2021 phải đáp ứng điều kiện gì? - Ảnh 1.
 
toquoc.vn