HDB, FIT, POM, BWE, LCG, HDG, VCP, SGR, KHW, VCW, SBS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

03/01/2021 15:11:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB): Ông Phạm Khắc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sovico, đã ma 15.338.452 cổ phiếu (tỷ lệ 0,95%). Trước giao dịch ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 30/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT): Công ty Cổ phần Đầu tư KD đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch Công ty KD không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 5/2/2021.

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM): Bà Đỗ Diệu Huyền, con ông Đỗ Xuân Chiểu – Chủ tịch hội đồng quản trị – đăng ký bán toàn bộ 849.097 cổ phiếu (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 4/2/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu POM, cùng thời gian, ông Đỗ Đức Chung, con ông Đỗ Xuân Chiểu, đăng ký bán toàn bộ 478.122 cổ phiếu (tỷ lệ 0,17%).

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,76 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 5/2/2021.

Công ty Cổ phần Licogi 16 (LCG): Quỹ ngoại Lucerne Enterprise Ltd đã bán 3 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 8.729.432 cổ phiếu (tỷ lệ 7,57%) xuống 5.729.432 cổ phiếu (tỷ lệ 4,97%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG): Quỹ ngoại CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 200.000 cổ phiếu và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua 70.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 12.204.623 cổ phiếu (tỷ lệ 7,9109%) lên 12.528.623 cổ phiếu (tỷ lệ 8,121%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và năng lượng Vcổ phiếu (Vcổ phiếu): Công ty Cổ phần Đầu tư VSD đã mua 10.833.334 cổ phiếu (tỷ lệ 19,01%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Công ty VSD không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 4/12 đến 29/12/2020.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR): Công ty TNHH Bất động sản REE đã nhận chuyển nhượng 17.319.067 cổ phiếu (tỷ lệ 28,86%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Bất động sản REE không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW): Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 11.409.600 cổ phiếu (tỷ lệ 43,88%). Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW): Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 26.960.000 cổ phiếu (tỷ lệ 35,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 28/12/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS): Bà Nguyễn Ngọc Thanh Huyền, con ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên hội đồng quản trị – đã bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2020.

cafef.vn