HBC, HQC, DVN, POM, VNE, CQN, ABS, PHH, DTE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

13/04/2022 11:32 toquoc.vn

CTCP Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (HBC): Ông Lê Viết Hưng, cố vấn cao cấp, đăng ký bán 900.000 cp trong tổng số 1.701.571 cp (tỷ lệ 0,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận cho con trai từ 15/4 đến 11/5/2022.

CTCP Tư vấn Thương mại Địa ốc Hoàng Quân (HQC): Ông Lê Văn Lợi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 9.714.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 17.315.390 cp (tỷ lệ 3,633%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4 đến 6/4/2022.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN): Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đã mua 4,5 triệu cp (tỷ lệ 1,9%). Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DVN, CTCP Tập đoàn Việt Phương đã bán toàn bộ 40,29 triệu cp (tỷ lệ 17%) và không còn là cổ đông lớn. giao dịch thực hiện từ ¼ đến 5/4/2022.

CTCP Thép Pomina (POM): Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn, cháu ông Đỗ Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT – đã bán 223.200 cp trong tổng số 3 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.595.360 cp (tỷ lệ 2,001%). Giao dịch thực hiện từ 14/3 đến 12/4/2022. Tiếp đó ông Tuấn đăng ký bán thêm 2.776.800 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 14/5/2022.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): CTCP Malblue đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Malblue sở hữu 5.-73.400 cp (tỷ lệ 5,61%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 13/5/2022.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): CTCP Tập đoàn T&T đã bán 6 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 58.369.435 cp (tỷ lệ 77,77%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2022.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Ông Trần Văn Chính, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 3,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 7,1 triệu cp (tỷ lệ 8,88%) xuống 3,6 triệu cp (tỷ lệ 4,5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2022.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.643.860 cp (tỷ lệ 9,08%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tuấn Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2022.

CTCP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE): Bà Trương Thị Tuyết Hằng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 229.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuỗng 4.842.889 cp (tỷ lệ 9,55%). Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2022.