Hải Phòng: Thu ngân sách vượt 12% cùng kỳ, đạt 94.507 tỷ đồng

01/01/2022 08:11:00 daidoanket.vn
Ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng thông tin, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng đạt 94.507 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, 106% dự toán HĐND TP giao, vượt 12% so với cùng kỳ.

Ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước Thành Phố Hải Phòng thông tin, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng đạt 94.507 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, 106% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao, vượt 12% so với cùng kỳ.

Trong số này, số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cảng biển do Cục Hải Quan Hải Phòng thực hiện tại khu vực Hải Phòng đạt trên 58.000 tỷ, vượt dự toán Trung ương giao vượt 8.500 tỷ đồng.

Số thu nội địa do Cục thuế TP Hải Phòng thu đạt 36.579 tỷ đồng, đạt 139,1% dự toán Trung ương giao, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương Cục thuế TP Hải Phòng.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương Cục thuế TP Hải Phòng.

Đặc biệt, trong số thu nội địa, tổng số thu không tính tiền sử dụng đất đạt 31.788,2 tỷ đồng, đạt 136,5% dự toán Trung ương giao, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2020. Cả 14/14 quận, huyện của Hải Phòng đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán thu được HĐND TP Hải Phòng giao.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ, năm 2022, Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách đạt trên 105.000 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa là 41.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó cán bộ, công chức, nhân viên ngành Thuế, Tài chính, Hải quan, Kho bạc Nhà nước cần nâng cao trách nhiệm, tập trung cao trong công tác thu ngân sách.

 
 
daidoanket.vn