Hải Phát Invest (HPX) chốt danh sách cổ đông phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

18/08/2021 07:50:00 toquoc.vn
Tỷ lệ phát hành 15%.

Ngày 7/9 tới đây Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã chứng khoán HPX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 396,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hải Phát Invest đạt 1.330 tỷ đồng doanh thu, giảm 61,3% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế còn giảm sâu hơn, đến 78,4%, xuống còn gần 98 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 92 tỷ đồng.

Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 516 tỷ đồng.

Hải Phát Invest (HPX) chốt danh sách cổ đông phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
 

Với kết quả đạt được, Hải Phát Invest thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành gần 397 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 15%.

Hải Phát Invest cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần tăng 16,9% so với cùng kỳ, lên 744 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng 138% lên mức 143 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 114 tỷ đồng. Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2021 đạt 604 tỷ đồng.

toquoc.vn