Hải Phát (HPX): Quý 4 lãi 187 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2019

02/02/2021 21:08:00 cafef.vn
Kết thúc năm 2020, Hải Phát (HPX) đạt gần 294 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 35% so với cùng kỳ và chưa hoàn thành kế hoạch.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 412 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 1.800 tỷ đồng cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp còn 118 tỷ đồng, giảm 63% so với quý 4/2019.

Trong kỳ HPX có 260,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong đó có 256 tỷ đồng đến từ lãi bán các khoản đầu tư, chi phí bán hàng giảm mạnh từ hơn 77 tỷ đồng xuống còn 8,3 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận 6,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác HPX đạt 186,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 42% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 177 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, HPX đạt 1.329,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 61,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 293,6 tỷ đồng, giảm 35% so với thực hiện của năm 2019. Được biết, năm 2020 Hải Phát đặt mục tiêu doanh thu từ 1.600 - 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 350 - 400 tỷ đồng. Như vậy theo kế hoạch này kết thúc năm 2020 HPX chưa hoàn thành cả mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Theo giải trình từ phía công ty mặc dù công ty đã tập trung chủ yếu hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng tại dự án HP Plaza và các dự án khác nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid nên dẫn tới lợi nhuận năm nay thấp hơn năm trước.

Hải Phát (HPX): Quý 4 lãi 187 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.
 
cafef.vn