Hải An (HAH): 6 tháng đạt 183 tỷ Lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 2,6 lần và vượt 16% chỉ tiêu cả năm 2021

29/07/2021 11:13:00 toquoc.vn
Trên thị trường, giá cước tăng mạnh đi cùng sự thiếu hụt container rỗng thúc đẩy cổ phiếu cảng biển nhảy vọt. Riêng Hải An, thị giá tăng một mạch 177% sau nửa năm, từ mức giá 15.000 đồng/cp lên 41.500 đồng/cp.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu hơn 449 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số 262 tỷ cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp tương ứng vào mức 141 tỷ, tăng 135%. Trong kỳ, chi phí quản lý, chi phí lãi vay có tăng.

Dù vậy, Lợi nhuận sau thuế Công ty thu về vẫn đột biến gấp 5 lần cùng kỳ với hơn 15 tỷ đồng.

Giải trình về tình hình kinh doanh trong quý 2, Công ty cho biết:

Thứ nhất, trong tháng 4/2021 Công ty đầu tư thêm 2 tàu là Haina East và Haian West nhằm nâng cao năng lực vận tải của đội tàu Hải An.

Sản lượng của đội tàu tăng, cùng với đó là giá cước vận tải biển tăng dẫn tới lợi nhuận từ đội tàu kỳ này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng do đội tàu đem lại.

Đặc biệt, giá cho thuê tàu tăng cũng thúc đẩy lợi nhuận Hải An đột biến trong kỳ.

Luỹ kế 6 tháng, Hải An đạt 808 tỷ doanh thu, tăng 49% và Lợi nhuận sau thuế 183 tỷ đồng, tăng 161% so với nửa đầu năm ngoái.

Hải An (HAH): 6 tháng đạt 183 tỷ LNST, tăng gấp 2,6 lần và vượt 16% chỉ tiêu cả năm 2021 - Ảnh 1.
 
Hải An (HAH): 6 tháng đạt 183 tỷ LNST, tăng gấp 2,6 lần và vượt 16% chỉ tiêu cả năm 2021 - Ảnh 2.
 

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch 1.661 tỷ doanh thu và 158 tỷ Lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, nửa đầu năm Công ty đã lần lượt thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, giá cước tăng mạnh đi cùng sự thiếu hụt container rỗng thúc đẩy cổ phiếu cảng biển nhảy vọt.

Riêng HAH, thị giá tăng một mạch 177% sau nửa năm, từ mức giá 15.000 đồng/cp lên 41.500 đồng/cp.

Hải An (HAH): 6 tháng đạt 183 tỷ LNST, tăng gấp 2,6 lần và vượt 16% chỉ tiêu cả năm 2021 - Ảnh 3.
 
toquoc.vn