HAGL Agrico (HNG): Cổ phiếu giảm từ 18.000 đồng/cp xuống còn 8.250 đồng/cp, Thaco dừng việc đầu tư sở hữu 741,5 triệu cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ

24/07/2021 08:59:00 toquoc.vn
"Những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Thagrico, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp cho các nông trường tại Lào, Campuchia và xuất khẩu trái cây đến thị trường nước khác. Khó khăn này buột Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh trong điều kiện mới", thông báo từ Thagrico.

Thông báo từ HAGL Agrico (HNG) ngày 23/7/2021 cho biết phía Thaco, đại diện là Thagrico (công ty nông nghiệp của Thaco), sẽ dừng việc đầu tư sở hữu 741,5 triệu cổ phiếu HNG như đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường trước đó.

"Sau khi cân nhắc, Thagrico quyết định dừng việc đầu tư sở hữu cổ phiếu HNG, bởi các lý do sau:

Thứ nhất, nhằm hỗ trợ HAGL Agrico có tiền để trả nợ trung hạn cho BIDV và các ngân hàng khác, năm 2019 Thagrico đã nhận chuyển nhượng của HAGL Agrico 3 công ty con là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương, Công Trách nhiệm hữu hạn Đông Pênh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Trung Nguyên với tổng diện tích 22.462 ha tại Campuchia và Gia Lai, tổng số tiền 7.623 tỷ đồng.

Mặc dù đã hoàn tất việc thanh toán, nhưng đến nay đã quá 2 năm Thagrico vẫn chưa nhận được giấy tờ đất của các công ty này, do các giấy tờ đất đang bị giữ ở BIDV.

Đến cuối năm 2020 và đầu năm 2021, HAGL Agrico tiếp tục chuyển nhượng 4 công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Đông Mia, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Tây Nguyên với tổng diện tích 20.744 ha tại Koun Mon (Campuchia) và tại Đắk Lắk, Gia Lai.

Tuy nhiên giấy tờ các công ty này cũng đang thế chấp cho các khoản nợ của HAG tại BIDV.

Trong khi đó, Thagrico đã đầu tư xây dựng hạ tầng, trồng mới cây ăn trái trên diện tích đất của các công ty đã chuyển nhượng.

Nhưng đến nay, do không có giấy tờ đất, Thagrico không huy động được nguồn vốn để tiếp tục đầu tư cho dự án này.

Thứ hai, trong điều kiện khó khăn của HAGL Agrico và phương án phát hành cổ phiếu chưa được thực hiện, thì từ đầu năm 2021 đến nay HAG liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu HNG.

Qua đó, đã giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông HAG tại HAGL Agrico xuống còn 16,34% và sẽ còn giảm xuống 11,43% như thông tin Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã công bố.

Trong khi đó, theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sau khi thực hiện, nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phải duy trì tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico là 25,24%.

Việc này đã làm giảm giá trị cổ phiếu HNG xuống dưới mệnh giá.

Thứ ba, những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Thagrico, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp cho các nông trường tại Lào, Campuchia và xuất khẩu trái cây đến thị trường nước khác.

Khó khăn này buột Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh trong điều kiện mới", thông báo từ Thagrico.

Được biết, theo kế hoạch, (i) HNG sẽ phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ 5.500 của Thagrico, (ii) HNG chào bán riêng lẻ 191,5 triệu cổ phiếu cho Thagrico để huy động vốn sử dụng cho việc thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn.

Như vậy, nhà đầu tư duy nhất là Thagrico dừng việc mua, HAGL Agrico đã tiến hành họp và ra nghị quyết dừng kế hoạch phát hành 741,5 triệu cổ phiếu nói trên.

Trước đó ngày 2/7/2021, HAGL Agrico cũng đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dừng xem xét đăng ký chào bán và phát hành cổ phiếu do HNG đã quá thời hạn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu HNG giảm phân nửa thị giá từ mức 18.000 đồng/cp xuống còn 8.250 đồng/cp sau nửa năm.

Trong động thái mới nhất, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đăng ký bán ra 51,5 triệu cổ phiếu HNG, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 16,07% xuống còn 11,43% vốn (tương đương 126,7 triệu cổ phiếu).

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính.

HAGL Agrico (HNG): Cổ phiếu giảm từ 18.000 đồng/cp xuống còn 8.250 đồng/cp, Thaco dừng việc đầu tư sở hữu 741,5 triệu cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn