Hà Nội đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội

20/04/2021 21:46:58 congluan.vn
(CLO) Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

 

Chiều 20/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố Hà Nội lấy ý kiến qua 4 vòng, gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

“Sau hội nghị, UBND thành phố tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia và người dân Thủ đô trước khi trình Thường trực Thành ủy và HĐND thành phố thông qua”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, dự thảo gồm 3 phần, 10 chương và 37 mục, 6 phụ lục.

Nội dung gồm: Phần 1 là đánh giá về bối cảnh, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trong 11 ngành, lĩnh vực chủ yếu; phần 2, dự thảo báo cáo về khó khăn, thuận lợi trong xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; phần 3, đề xuất 6 cân đối lớn, 5 nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch.

Qua rà soát, UBND thành phố đã đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Mục tiêu tổng quát của dự thảo kế hoạch là đến năm 2025, xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; tạo bước chuyển căn bản sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người/năm đạt 8.300-8.500 USD.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng từ 7,5 đến 8%. Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 86-88%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80-85%; duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%; không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố...

Về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 40%, nông thôn mới kiểu mẫu là 20%; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố; tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 100%; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch là 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn là 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý 50-55%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng là 30-35%...

Minh Chí

congluan.vn