Giữa COVID-19, doanh nghiệp nào lãi gấp hàng chục lần sau nửa năm 2021?

23/07/2021 06:59:00 vtcnew.vn
Nửa đầu năm 2021, dưới tác động của đại dịch COVID-19, bên cạnh hàng nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường thì vẫn có doanh nghiệp giữ vững phong độ, thậm chí bứt phá vươn lên về doanh thu, lợi nhuận, tạo điểm sáng giữa đại dịch.

Nửa đầu năm 2021, dưới tác động của đại dịch COVID-19, bên cạnh hàng nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường thì vẫn có doanh nghiệp giữ vững phong độ, thậm chí bứt phá vươn lên về doanh thu, lợi nhuận, tạo điểm sáng giữa đại dịch. Một trong số đó là Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Nhiệt điện Quảng Ninh, mã QTP).

Giữa COVID-19, doanh nghiệp nào lãi gấp hàng chục lần sau nửa năm 2021? - 1

Nhiệt điện Quảng Ninh gây bất ngờ khi llãi gấp 15 lần 6 tháng đầu năm. (Ảnh: QTP)

Theo báo cáo tài chính, đến hết tháng 6, Nhiệt điện Quảng Ninh báo doanh thu hơn 4.264 tỷ đồng, lãi ròng trên 310 tỷ đồng, gấp 15,5 lần cùng kỳ 2019.

Riêng ba tháng 4, 5 và 6, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.472 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ nhưng lãi gộp đạt đến 258 tỷ đồng, tăng 334%.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 193,1 tỷ đồng, tăng 166,5 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020.

Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh là do công ty đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, giảm đáng kể suất hao nhiệt so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra chi phí khấu hao cũng giảm đáng kể, trong khi doanh thu hoạt động tài chính, và các lợi nhuận khác cũng tăng so với cùng kỳ 2020.

Vẫn theo báo cáo, hết quý II, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh ở mức 9.823 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm.

Nguyên nhân do thu hẹp giá trị tài sản cố định. Nhiệt điện Quảng Ninh không còn ghi nhận hơn 800 tỷ đồng khoản tương đương tiền sau 6 tháng.

Ngược lại, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên 1.082 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng giảm 21% xuống gần 410 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 8% về mức 5.750 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản.

Nợ vay tài chính giảm 28% về 2.789 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu QTP chốt phiên 22/7 đứng mức 14.200 đồng, tăng nhẹ 0,71%.

Trong bức tranh kinh doanh khởi sắc nửa đầu 2021 có Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (Gang thép Cao Bằng, mã CBI).

Bao cáo tài chính quý II cho thấy Gang thép Cao Bằng đạt doanh thu thuần 991 tỷ đồng, gấp 2,5 lần, lợi nhuận gộp gấp 4,9 lên 168 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, gấp 18,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận Gang thép Cao Bằng đạt 216 tỷ đồng, gấp 14,8 lần và vượt 80% kế hoạch năm.

Trong phần giải trình, Gang thép Cao Bằng cho biết giá bán phôi thép quý II và nửa đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả kinh doanh của công ty khởi sắc so với cùng kỳ 2020.

Doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn từ hơn 406,6 tỷ đồng xuống gần 380 tỷ đồng và giảm nợ vay dài hạn từ 686,4 tỷ đồng xuống gần 594 tỷ đồng.

Tổng nợ vay đã giảm trong nửa đầu năm là gần 130 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Gang thép Cao Bằng thời điểm cuối kỳ ghi nhận 250 tỷ đồng, giảm 36,5% so với đầu năm, chủ yếu giảm thành phẩm và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Tổng tài sản giảm nhẹ so hồi đầu năm, ghi nhận mức hơn 1.678 tỷ đồng.

Chốt phiên hôm nay, cổ phiếu CBI tăng khá mạnh 3,45% lên 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm, mã này tăng 160,8% tương đương mỗi cổ phiếu thêm 14.800 đồng.

vtcnew.vn