Giải ngân đầu tư công chậm chạp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị giải trình

16/12/2021 07:50 congluan.vn

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11/2021 đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân 11 tháng thấp so với cùng kỳ 2020 và chưa đạt yêu cầu đề ra. Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến 30/11/2021 ước đạt 294.589,31 tỷ đồng, bằng 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%).

Đặc biệt, rất nhiều địa phương đề nghị được kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công, hoặc kiến nghị cắt giảm vốn ODA..

Về vấn đề này, Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể việc hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được giao, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những diễn biến mới phát sinh trong tháng 12 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong các nội dung cần nhấn mạnh, Bộ KH&ĐT lưu ý báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, nêu rõ các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ cũng đề nghị các đơn vị báo cáo phải đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm phấn đấu tỷ lệ giải ngân cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất trong ngày 20/12/2021 để Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, việc dự án không giải ngân hết dẫn đến bị thu hồi vốn là rất đáng tiếc và gây nhiều hệ lụy mà địa phương phải giải quyết. Trong trường hợp bị thu hồi vốn về, để dự án không bị dở dang, địa phương sẽ phải dùng dự toán năm 2022 của dự án khác để bố trí hoặc phải cắt giảm dự án khởi công mới khác. Địa phương phải rất lưu ý để tập trung, quyết liệt giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phải rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt, tập trung đẩy nhanh giải ngân ngay từ đầu năm. Các địa phương cần xác định giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất to lớn, không chỉ với mỗi công trình, dự án, mà còn đóng góp lớn hỗ trợ tăng trưởng, phục hồi kinh tế của địa phương và cả nước.