Generalexim (TH1) tiếp tục chìm trong thua lỗ

25/01/2021 12:35:00 cafef.vn
Năm 2020, Generalexim (TH1) báo lỗ thêm 44 tỷ đồng - ghi nhận năm thứ 7 liên tiếp kinh doanh không có lãi.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (UpCOM: TH1) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 27,7 tỷ đồng giảm 10,6% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 6 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao so với cùng kỳ nên kết quả TH1 lỗ sau thuế 19,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, TH1 đạt 112,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 18,6% so với cùng kỳ, lỗ ròng hơn 44 tỷ đồng trong khi năm 2019 cũng lỗ gần 37 tỷ đồng.

Generalexim (TH1) tiếp tục chìm trong thua lỗ - Ảnh 1.
 

Tính đến 31/12/2020 công ty có khoản lỗ lũy kế 381 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 197 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 325 tỷ đồng, toàn bộ các khoản vay vốn của ngân hàng đã quá hạn thanh toán, các khoản nợ quá hạn không có khả năng thu hồi tăng lên - những vấn đề này khiến kiểm toán viên trước đó đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty đồng thời từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Tiền thân của Generalexim là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I trực thuộc Bộ Thương Mại, thành lập năm 1981. Công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2005 với hoạt động chính là thương mại, sản xuất, gia công chế biến. Từ doanh thu nghìn tỷ và kinh doanh có lãi tuy nhiên suốt từ năm 2015 đến nay TH1 liên tục chìm trong thua lỗ. Nguyên nhân chính tạo nên các khoản thua lỗ lớn trong giai đoạn 2015 - 2017 chủ yếu đến từ việc công ty phải trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi.

Generalexim (TH1) tiếp tục chìm trong thua lỗ - Ảnh 2.
 
cafef.vn