Gelex muốn chuyển nhượng toàn bộ 138 triệu cổ phiếu của Viglacera (VGC) cho công ty con

05/08/2021 07:36:00 toquoc.vn
Số cổ phần VGC này có giá trị ghi sổ tại thời điểm 30/6/2021 đạt hơn 3.324 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (Mã CK: GEX) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án góp vốn vào công ty con là Gelex Hạ tầng thông qua việc mua cổ phần chào bán thêm.

Theo đó, trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tới đây của Hạ tầng Gelex, Tập đoàn Gelex dự kiến mua vào gần 343 triệu cổ phần của công ty con này với giá 10.000 đồng/đơn vị. Tổng giá trị vốn góp lên tới 3.429 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, phần lớn số vốn góp này được Tập đoàn Gelex thực hiện thông qua chuyển giao hơn 138 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần (VGC), tương ứng 30,98% vốn sang cho Gelex Hạ tầng.

Số cổ phần VGC này có giá trị ghi sổ tại thời điểm 30/6/2021 đạt hơn 3.324 tỷ đồng.

Còn lại, số tiền mặt thực tế mà Tập đoàn Gelex dự kiến chi ra là hơn 104 tỷ đồng.

Gelex muốn chuyển nhượng toàn bộ 138 triệu cổ phiếu của Viglacera (VGC) cho công ty con - Ảnh 1.
 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021.

Mục tiêu góp vốn lần này là nhằm chuyển toàn bộ cổ phiếu VGC mà Tập đoàn Gelex đang sở hữu sang cho Gelex Hạ tầng, qua đó giúp Tập đoàn quản lý tập trung theo kế hoạch tái cấu trúc và sắp xếp sở hữu vốn giữa các công ty trong cùng tập đoàn.

Được biết, Hạ tầng Gelex là công ty con của Tập đoàn Gelex, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, nước sạch.

Còn về Viglacera (VGC), trước đó vào tháng 4/2021, Tập đoàn Gelex cùng với những người liên quan vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera lên 50,21% vốn, chính thức nắm quyền chi phối tại Viglacera.

Về tình hình kinh quanh của Tập đoàn Gelex, hầu hết các chỉ số tài chính trong quý 2 và nửa đầu năm 2021 đều tăng mạnh chủ yếu đến từ việc sở hữu chi phối tại Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần từ quý 2/2021 (hợp nhất báo cáo tài chính) và hoạt động sản xuất kinh doanh của khối thiết bị điện đạt lợi nhuận tốt.

Cụ thể, doanh thu bán hàng hợp nhất quý này của Gelex đạt hơn 8.740 tỷ đồng, tăng 126% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 13.185 tỷ đồng, tăng 78,5%. 

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng, mảng logistic đã biến mất, thay vào đó là doanh thu bất động sản và vật liệu xây dựng nhờ hợp nhất Viglacera.

Kết quả, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 đạt 521 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng, Gelex báo lãi ròng đạt 542 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ.

Gelex muốn chuyển nhượng toàn bộ 138 triệu cổ phiếu của Viglacera (VGC) cho công ty con - Ảnh 2.
 
toquoc.vn