Gas Shipping (GSP) chào bán 20 triệu cổ phiếu huy động vốn mua thêm tàu chở dầu

11/08/2021 13:33:00 toquoc.vn
Gas Shipping dự kiến huy động 200 tỷ đồng mua tàu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Coogn ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping – mã chứng khoán GSP) công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó Gas Shipping dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, huy động vốn mua tàu chở dầu theo kế hoạch.

Giá chào bán được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động 200 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành 55,6%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 9:5.

Trên thị trường cổ phiếu GSP hiện giao dịch quanh mức 12.150 đồng/cổ phiếu.

Gas Shipping (GSP) chào bán 20 triệu cổ phiếu huy động vốn mua thêm tàu chở dầu - Ảnh 1.
 

Gas Shipping cho biết, mục đích chào bán cổ phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung cho việc mua tàu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Việc tăng vốn điều lệ có thể nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường, đồng thời giảm gánh nặng chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trước đó Gas Shipping công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 888 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 7% và hoàn thành 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Báo cáo cho biết 6 tháng đầu năm đội GSP vận chuyển được 522 chuyến hàng với tổng khối lượng vận chuyển khoảng 588.339 tấn LPG.

Mặt khác, tháng 3/2021, Công ty cũng làm đầu mối thực hiện 1 chuyến tàu lạnh VLGC để vận chuyển hàng nhập khẩu LPG từ Trung Đông về Vũng Tàu cho PV Gas Trading.

Về dịch vụ vận tải LPG đường bộ bằng xe bồn, trong kỳ GSP tiếp tục duy trì Hợp đồng cho thuê TC 2 xe bồn của Công ty, đồng thời phát triển công tác thị trường cho các hợp đồng từ Dung Quất đi các khu vực miền Trung, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 700-1.000 MT/tháng.

toquoc.vn