FPT Online (FOC) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200%

02/04/2021 13:18:00 toquoc.vn
Cổ phiếu FOC đã tăng 41% kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Ngày 14/4 tới đây Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online – mã chứng khoán FOC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 200%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 20.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/4/2021.

Như vậy bới 18,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 370 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần cả năm giảm 1,6% so với cùng kỳ, còn hơn 599 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 20,2%, xuống còn 204 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 9.987 đồng.

FPT Online (FOC) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200% - Ảnh 1.
 

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 24/3/2021 vừa qua của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200%.

Trên thị trường, cổ phiếu FOC đã tăng 41% kể từ đầu năm 2021 đến nay, hiện giao dịch quanh mức 149.000 đồng/cổ phiếu.

FPT Online (FOC) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn