FE Credit có lãi trở lại 620 tỷ đồng, ngắt mạch 2 quý thua lỗ liên tiếp

07/05/2022 07:03:00 toquoc.vn
Tổng thu nhập hoạt động của FE Credit trong quý 1/2022 giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. NIM cũng giảm xuống chỉ còn 20% trong khi năm ngoái là 26,9%.

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), công ty tài chính tiêu dùng FE Credit đã có lãi trở lại trong quý 1/2022, với mức lợi nhuận 620 tỷ đồng.

Trước đó, FE Credit lỗ khoảng 590 tỷ đồng trong quý 3 và quý 4 năm 2021, khiến lợi nhuận cả năm 2021 chỉ đạt 610 tỷ đồng, thấp hơn đối thủ HD Saison.

VPBank cho biết, FE Credit đã giải ngân 15.400 tỷ đồng trong quý 1/2022, tương đương cùng kỳ năm trước. Lượng khách hàng active đạt 4 triệu trong khi lượng khách hàng thẻ giảm 30% xuống còn 0,9 triệu.

Dư nợ cuối kỳ của FE Credit là 76.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với quý 4/2021 và lập kỷ lục mới. Trong số này, 44% là khách hàng hiện hữu, 36% là khách hàng mới và 21% là vay hợp vốn.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 3.900 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. NIM của FE Credit cũng giảm xuống 20%, trong khi năm ngoái là 26,9% và quý 1/2020 là 30,1%.

TOI (Total Operating Income): Tổng thu nhập hoạt động; NIM (Net Interest Margin): Biên lãi ròng

toquoc.vn