EVNNPC lên phương án bảo đảm cung cấp điện cho năm 2022

23/11/2021 09:50:00 Bảo Linh
Trước những dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn về nguồn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã rà soát những kịch bản cung cấp điện năm 2022, đồng thời đưa ra những nhóm giải pháp cấp thiết, khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm việc cung cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2022.

Theo dự báo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về khả năng cấp điện năm 2022, phụ tải miền Bắc sẽ đạt xấp xỉ 16.500 MW đối với phương án cơ sở và đạt gần 17.000 MW đối với phương án cao. 

Trong khi đó, trong đề án bảo đảm cung cấp điện 2021-2025, các ban chuyên môn đã dự báo năm 2022, Pmax Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ đạt gần 16.950 MW với mức tăng trưởng 14.9%.

Trước dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn về nguồn trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm cung cấp điện giai đoạn 2021-2025 của EVNNPC đã rà soát những kịch bản cung cấp điện, đồng thời đưa ra những nhóm giải pháp cấp thiết, khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm việc cung cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2022.

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây, các Công ty Điện lực: Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thái Bình, các ban quản lý dự án đã có nhiều ý kiến trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư như trong năm 2021: Các dự án về xuất tuyến sau trạm 220 kV, các dự án đầu tư xây dựng mới và các dự án cải tạo tiết diện các đường dây vận hành lâu năm, cắt giảm tụ bù; công tác điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Tuy nhiên, do yếu tố khách quan và chủ quan, một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và đây là vấn đề cần tập trung khắc phục.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, tình hình tăng trưởng ở miền Bắc đang là vấn đề nóng và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện cho năm 2022 để phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 27 tỉnh phía bắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNNPC.

Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu từ Ban chỉ đạo đến các tiểu ban tại các công ty điện lực cần có phương án chủ động, bảo đảm nguyên tắc tăng tối đa với nguồn và giảm tối đa đối việc tiết giảm, nhưng phải bảo đảm an toàn cho hệ thống và tăng trưởng cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh phía bắc.

Cùng với đó, Tổng công ty cũng cần tối ưu hóa các nguồn phát, tăng nguồn bằng hệ thống truyền tải điện qua các đường dây 500 kV và 220 kV, trong đó tăng nguồn qua hệ thống truyền tải là khả thi nhất. Đồng thời xây dựng phương thức vận hành và dự báo phụ tải một cách chính xác, có phân tích tính toán kỹ, trên cơ sở đó đưa ra kịch bản vận hành tình trạng lưới điện tại từng công ty điện lực.

Nhằm bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện trong năm 2022, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã đề ra những nhóm giải pháp và yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần phải tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ. Cụ thể, đó là các giải pháp về tiến độ các dự án đầu tư đối với các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình tụ bù; giải pháp về điều chỉnh phụ tải; tập trung đẩy nhanh tiến độ 76 dự án trọng điểm, có đánh giá lựa chọn năng lực nhà thầu để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong trường hợp để xảy ra chậm tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trong phạm vi phụ trách.

Bảo Linh
Link gốc