EVNGENCO3 (PGV): Lợi nhuận 5 tháng ước thực hiện 1.304 tỷ, hoàn thành 68% kế hoạch năm

17/06/2022 09:00:00 toquoc.vn
EVNGENCO3 sẽ nỗ lực phối hợp với các đối tác để được chọn làm chủ đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn - giai đoạn 1 (1.500MW) và triển khai góp vốn, đầu tư các dự án nguồn điện mới với tổng quy mô công suất khoảng 2.613 MW giai đoạn 2022-2025.

Sáng ngày 14/6/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3 - mã chứng khoán: PGV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua kết quả kinh doanh của năm 2021 và xây dựng kế hoạch cho năm 2022.

Cụ thể, trong năm 2021, sản lượng điện của EVNGENCO3 là 25,9 tỷ kWh, đạt 87,34% kế hoạch; tổng doanh thu là 37.072 tỷ đồng, đạt 93,17% kế hoạch.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến sản lượng điện và doanh thu không đạt kế hoạch nhưng doanh nghiệp đã chủ động tối ưu hoạt động sản xuất để nâng cao hiệu quả, kết quả tổng lợi nhuận sau thuế là 3.022 tỷ đồng, đạt 230,37% kế hoạch năm.

Với kết quả sản xuất kinh doanh khá tích cực, Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, vượt xa mức cổ tức dự kiến Tổng Công ty trình cổ đông tại Đại hội năm trước (tối thiểu 7%). Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu lưu hành, EVNGENCO3 dự kiến sẽ chi khoảng 1.460 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Nhận định năm 2022 sẽ gặp nhiều thách thức do chi phí nhiên liệu than trong nước và thế giới đang tăng cao, nguồn than khan hiếm; giá nhiên liệu khí tăng do tác động bởi tình hình xung đột quân sự ở Ukraine; cùng với tình hình biến động tỷ giá và lãi suất bất lợi.

Hội đồng quản trị vẫn mạnh dạn trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 lạc quan với sản lượng điện công ty mẹ là 28,472 tỷ kWh, tổng doanh thu là 45.417 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG) là 1.827 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng 05/2022, sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 2,592 tỷ kWh, đạt 91,89% kế hoạch tháng, lũy kế 5 tháng là 13,228 tỷ kWh, đạt 41,53% kế hoạch năm.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Tổng Công ty dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức toàn bộ bằng tiền mặt và không thấp hơn tỷ lệ 11% trong năm 2022.

Kế hoạch đầu tư xây dựng, góp vốn năm 2022 cũng được cổ đông thông qua với tổng giá trị gần 5.970 tỷ đồng, bao gồm 4.851 tỷ đồng trả nợ vay cùng 918,6 tỷ đồng đầu tư thuần và gần 200 tỷ đồng đầu tư qua hình thức góp vốn.

Ông Mai Quốc Hội – Thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong năm 2022, EVNGENCO3 sẽ nỗ lực phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp thúc đẩy công tác phát triển dự án để được chọn làm chủ đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn - giai đoạn 1 (nhiệt điện khí LNG chu trình hỗn hợp 1.500MW) và triển khai thủ tục góp vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025, EVNGENCO3 đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025 triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các Dự án nguồn điện mới, bao gồm các loại hình nhà máy điện như: Tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG, Thủy điện, Điện gió trên bờ/ngoài khơi, các loại nguồn khác... với tổng quy mô công suất các dự án khoảng 2.613 MW, trên cơ sở các dự án đã được Tổng Công ty triển khai nghiên cứu xúc tiến đầu tư (bổ sung quy hoạch, thỏa thuận khung hợp tác góp vốn đầu tư).

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trương Quốc Phúc do nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/5/2022. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ là 4 người cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023.

toquoc.vn