DXG, TCB, VIB, PVI, GEX, TEG, CDC, HAH, HTT, LMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21/07/2021 09:59:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 76.497.950 cp (tỷ lệ 14,7598%) lên 77.997.950 cp (tỷ lệ 15,049%). Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB): Bà Hồ Thủy Anh, con gái ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đã mua 22.474.840 cp. Trước giao dịch bà Thủy Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 12/7 đến 16/7/2021.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Lê Ngọc Bích, người có liên quan tới ông Hoàng Linh – Giám đốc tài chính – đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Bích sở hữu 1,4 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/7 đến 21/8/2021.

Trong khi đó cùng thời gian, bà Lê Diệu Linh, cũng là người có liên quan ông Hoàng Linh, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 3.640.280 cp (tỷ lệ 0,234%) đang sở hữu.

Công ty cổ phần PVI (PVI): Funderburk Lighthouse Limited đã bán 122.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 26.994.995 cp (tỷ lệ 12,08%). Giao dịch thực hiện từ 18/6 đến 16/7/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (GEX): Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 28.969.000 cp (tỷ lệ 5,9333%) lên 29.469.000 cp (tỷ lệ 6,0357%). Giao dịch thực hiện ngày 21/7/2021.

Công ty cổ phần Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2,2 triệu cp (tỷ lệ 6,79%) xuống 1,2 triệu cp (tỷ lệ 3,71%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

Công ty cổ phần Chương Dương (CDC): Ông Nguyễn Chí Tùng, Thành viên Ban kiểm sát, đã bán 150.000 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 949.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 28/6 đến 28/7/2021.

Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh đã bán 155.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 403.200 cp (tỷ lệ 0,827%). Giao dịch thực hiện từ 17/6 đến 16/7/2021.

Công ty cổ phần Thương mại hà Tây (HTT): Ông Lưu Quang Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 760.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.266.100 cp (tỷ lệ 16,33%). Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

Công ty cổ phần Khoáng sản Latca (LMC): Bà Mai Thị Thu Hà, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 100.000 cp (tỷ lệ 6,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/7/2021.

toquoc.vn