DXG, CSC, TVC, AAA, VTO, HTM, NTF, FDG, UDL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/07/2021 09:46:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mua 10 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 73.187.173 cp (tỷ lệ 14,09%). Giao dịch thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC): Ông Đoàn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 269.307 cp (tỷ lệ 1,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/7 đến 27/8/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVC): Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Trí Việt đã mua 261.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.895.200 cp (tỷ lệ 5,48%). Giao dịch thực hiện từ 17/6 đến 16/7/2021.

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA): Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 2.009.412 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 150.619.644 cp (tỷ lệ 50,75%). Giao dịch thực hiện ngày 27/7/2021.

Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, đã mua 1.001.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.002.300 cp (tỷ lệ 1,25%). Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (HTM): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại đầu tư và xuất khẩu An Phú đăng ký mua 10.566.647 cp. Trước giao dịch Công ty An Phú sở hữu 31.870.922 cp (tỷ lệ 14,49%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/7 đến 27/8/2021.

Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (NTF): Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Ngân Anh đã bán 580.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.706.955 cp (tỷ lệ 45,12%). Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

Công ty cổ phần Docimexco (FDG): Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.078.160 cp (tỷ lệ 15,74%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2021.

Công ty cổ phần Đô thị và môi trường Đắk Lắk (UDL): Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, chị ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đã mua 662.000 cp (tỷ lệ 10%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2021.

toquoc.vn