Đường Quảng Ngãi (QNS): 6 tháng thực hiện 57% chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế với 521,5 tỷ đồng

29/07/2021 09:47:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng, Công ty đạt 3.689 tỷ doanh thu, tăng 13% và Lợi nhuận sau thuế 521,5 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 2.041 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, Đường Quảng Ngãi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 415 tỷ, tăng so với mức 386 tỷ hồi quý 2/2020.

Trong kỳ, Công ty phát sinh thu nhập khác hơn 3 tỷ, tăng mạnh.

Kết quả, Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 tăng 13% lên 361 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, Công ty đạt 3.689 tỷ doanh thu, tăng 13% và Lợi nhuận sau thuế 521,5 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch 8.000 tỷ doanh thu và 913 tỷ Lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, nửa đầu năm Công ty lần lượt thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đường Quảng Ngãi (QNS): 6 tháng thực hiện 57% chỉ tiêu LNST với 521,5 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
toquoc.vn