Dự án 3.200 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp ở Hà Nội được phê duyệt

06/04/2021 08:07:00 toquoc.vn
Ngày 03/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 539/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chính phủ dự kiến đầu tư 3.226,92 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án là 850 tỷ đồng. 

Quy mô sử dụng đất của Dự án là 302,8 ha tại xã Minh Trí và xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật, triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện Dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định.

toquoc.vn