Đồng Nai dự tính đấu giá đất lấy 27.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng

05/11/2021 07:51:00 congluan.vn
(CLO) Đồng Nai dự tính khai thác đấu giá đất khoảng 27.000 tỷ đồng phục vụ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn nói trên tại tỉnh Đồng Nai khoảng 71.979 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương khoảng 60.694 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 11.284 tỷ đồng.

Đối với vốn ngân sách địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết ngoài nguồn vốn ngân sách địa phương được giao là 33.504 tỷ đồng sẽ bổ sung thêm 27.89 tỷ đồng.

Tỉnh dự tính sẽ khai thác đấu giá đất khoảng 27.000 tỷ đồng trong gia đoạn 2021 - 2025 và 189 tỷ đồng từ vốn kết dư giai đoạn đoạn 2016-2020.

Với số tiền này, Đồng Nai dự kiến khởi công mới 58 dự án, chủ yếu là hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2021-2025 bên cạnh 27 dự án hạ tầng chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020.

Những dự án đáng chú ý giai đoạn 2021 - 2025 mà Đồng Nai dự kiến đầu tư gồm: dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 khoảng 2.961 tỷ đồng; dự án Đường - công viên ven sông Đồng Nai 1.300 tỷ đồng; dự án Xây dựng trục trung tâm Thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn 1.985 tỷ đồng; Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 với 1.493 tỷ đồng.

Trường Nguyên

congluan.vn