Doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 cao kỷ lục

29/06/2022 08:54:11 daidoanket.vn
Doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 cao kỷ lục

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 882,122 tỷ đồng, gấp 1.2 lần so với trung bình giai đoạn 2017-2021 (749,019 tỷ đồng).

Tại Hà Nội và TP HCM, số doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể. Hà Nội có 14,628 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này ở TP HCM là 22,469 doanh nghiệp, tăng 11.5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, 40,667 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 55.6% so với cùng kỳ năm 2021 và gấp 1.9 lần so với trung bình giai đoạn 2017-2021 (20,949 doanh nghiệp).

Nổi bật, các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (15,381  doanh nghiệp, chiếm 37.8%); xây dựng (5,015 doanh nghiệp, chiếm 12.3%); xông nghiệp chế biến, chế tạo (4,493 doanh nghiệp, chiếm 11.0%).

Cũng theo thống kê, tổng số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 2.253 đơn vị. Bên cạnh đó, có 5.129 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 5.148. Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.687 đơn vị. 

daidoanket.vn