Doanh nghiệp Singapore đầu tư nhà máy 30 triệu USD ở Quảng Ninh

08/02/2021 22:21:14 cafef.vn
Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy Lioncore Việt Nam với tổng mức đầu tư 30 triệu USD.

Dự án do Công ty Singapore Lioncore Industries làm chủ đầu tư. Nhà máy được đặt tại Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) với hoạt động sản xuất chính là tấm sàn Vinyl Tiles/Plank, công suất gần 14 triệu m2 sản phẩm/năm. Dự kiến đến hết tháng 12/2021 dự án sẽ hoàn thành các hạng mục xây dựng và chính thức đi vào sản xuất.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 2 dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 40 triệu USD được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp phép.

Dự kiến trong quý I/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cũng sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 200 triệu USD. Các dự án này đều thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh.

Trong năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đặt quyết tâm đạt tổng số vốn đầu tư vào các KCN, KKT (trừ KKT Vân Đồn) từ 20.000-25.000 tỷ đồng (nguồn vốn FDI đạt từ 9.200-115.000 tỷ đồng). Cụ thể, sẽ thu hút mới từ 18-20 lượt dự án (10-12 lượt dự án FDI) và điều chỉnh tăng vốn cho 8-10 lượt dự án (5-6 lượt dự án FDI).

cafef.vn