DIG, SSI, SBT, YEG, HAX, TNA, DXP, DBP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/08/2021 15:45:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 10.000.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 77.119.077 cp (tỷ lệ 18,81%). Giao dịch thực hiện ngày 16 và 17/8/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI): Daiwa Securities Group Inc đã bán 15,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 102.994.620 cp (tỷ lệ 15,67%). Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 19/8/2021.

Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Ông Phạm Hồng Dương, Thành viên Hội đồng quản trị, đăng ký bán 4.026.880 cp trong tổng số 4.313.163 cp (tỷ lệ 0,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.360.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 6.218.910 cp (tỷ lệ 19,88%) xuống 4.558.910 cp (tỷ lệ 14,57%). Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2021.

Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Bà Vũ Thị Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 8.289.024 cp (tỷ lệ 17,56%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA): Bà Trần Thị Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị, đăng ký mua 3.880.145 cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 92.944 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2021.

Công ty cổ phầnCảng Đoạn Xá (DXP): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 246.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.645.950 cp (tỷ lệ 6,33%). Giao dịch thực hiện ngày 16/8/2021.

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD): Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương đăng ký bán toàn bộ 180.851 cp (tỷ lệ 0,3139%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 21/9/2021.

toquoc.vn