DIG, BWE, GEG, QNS, NCP, DHC, ATA, DHN, VHE, THP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

04/12/2020 10:15:06 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã mua 67.691.591 cp (tỷ lệ 21,49%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Địa ốc Him Lam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2020.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Tạ Trọng Huấn, anh ông Tạ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1 triệu cp (tỷ lệ 0,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2020 đến 6/1/2021.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Quỹ AVH Pte.Ltd đã mua 2.023.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 53.969.040 cp (tỷ lệ 19,9%). Giao dịch thực hiện từ 9/11 đến 30/11/2020.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 21.714.548 cp (tỷ lệ 6,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 31/12/2020.

CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Tổng công ty điện lực – TKV đã mua 657.015 cp trong tổng số 5.429.015 đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 192.209.107 cp (tỷ lệ 97,58%). Giao dịch thực hiện từ 29/10 đến 26/11/2020.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Quỹ ngoại KWE Beteiligungen AG đã mua 788.760 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.718.726 cp (tỷ lệ 13,78%). Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2020.

CTCP Ntaco (ATA): Bà Phạm Thị Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 987.000 cp (tỷ lệ 8,23%) xuống 587.000 cp (tỷ lệ 4,89%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/11/2020.

CTCP Dược Hà Nội (DHN): Bà Đỗ Thị Nga, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 121.714 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.146.462 cp (tỷ lệ 18,22%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2020.

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Lê Hữu Lợi, cha bà Lê Thị Mai – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 103.500 cp (tỷ lệ 0,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 30/12/2020.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP): Ông Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thảo sở hữu 1.065.520 cp (tỷ lệ 4,93%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 31/12/2020.

cafef.vn