Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 21/12-25/12

21/12/2020 14:25:00 cafef.vn
Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Vietcombank, Tài hính Hoàng Huy, Chứng khoán Bản Việt...

Tuần mới từ 21/12 đến 25/12/2020 có 20 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Có thể kể đến như VietcomBank (VCB) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%, như Chứng khoán Bản Việt (VCI) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, như Tài chính Hoàng Huy (TCH) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, như FPT Telecom (FOX) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng trên cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 21/12/2020: VCB, NKG, KTL, LNC

Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank – mã chứng khoán VCB) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào 8/1/2020. Như vậy với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VietcomBank sẽ chi khoảng gần 3.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Xét kết quả kinh doanh, năm 2019 VietcomBank đạt 18.510 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 26,7% so với năm trước đó. EPS đạt 4.481 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 26.055 tỷ đồng.

VietcomBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với số lãi sau thuế giảm 9,4% xuống còn 12.794 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 đạt 38.840 tỷ đồng. Ngoài ra VietcomBank còn có hơn 12.181 tỷ đồng trong quỹ của tổ chức tín dụng, còn gần 5.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/1/2021.

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (KTL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,776%. Thời gian thanh toán 6/1/2021.

Công ty Cổ phần Lệ Ninh (LNC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,35%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

Ngày 22/12/2020: VCI, SMB, TBR, ICN

Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán từ 31/12/2020. Như vậy với 165,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán Bản Việt sẽ chi khoảng 165,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020 Chứng khoán Bản Việt đạt 516 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng, hoàn thành gần 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 30/9/2020 Chứng khoán Bản Việt còn 1.436 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 156 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, còn hơn 77 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và gần 585 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 4/1/2021.

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (TBR) hi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 6/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/1/2021.

Ngày 23/12/2020: FOX, TLP

Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán FOX) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 22/01/2021. Như vậy với hơn 273,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom sẽ chi khoảng 547 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, FPT Telecom đạt 8.311 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ và thực hiện được trên 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, hoàn thành 72,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty Cổ phần (TLP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,8%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

Ngày 24/12/2020: TCH, HND, CDC, VCC, CMD, DVC, MDN

Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/1/2021. Như vậy với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tài chính Hoàng Huy sẽ chi khoảng 177 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Tài chính Hoàng Huy đã thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ ¼ và kết thúc vào 30/3 năm sau), với doanh thu tăng 328%, lên trên 3.100 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế đạt 808 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 162%, lên mức 659 tỷ đồng, đạt gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC) phát hành hơn 6,28 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 62,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/1/2021.

Công ty Cổ phần VLXD và Trang trí nội thất Tp HCM (CMD) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cảng tổng hợp Hải Phòng (DVC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/1/2021.

Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai (MDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 11/1/2021.

Ngày 25/12/2020: SCI, GLT, APF, PPY

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) phát hành gần 605.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó SCI E&C cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 100%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 SCI E&C đạt 1.316 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 30% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt hơn 67,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/1/2021.

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY) phát hành 412.000 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4,12 tỷ đồng.

cafef.vn