Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý 2 lãi 183 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ 2020

29/07/2021 09:46:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) lãi 347 tỷ đồng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã hoàn thành được 62% kế hoạch cả năm.

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý 2/2021 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.063 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 261 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, biên lãi gộp được cải thiện từ 4,4% lên 8,5%.

Trong kỳ, đáng chú ý chi phí Quản lý kinh doanh tăng mạnh từ 109 tỷ đồng lên 238 tỷ đồng, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 154 tỷ đồng xuống còn hơn 10 tỷ đồng do cùng kỳ năm trước Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có các khoản dự phòng hoàn nhập ở mức cao.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lãi sau thuế 183,3 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, trong đó Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 163,6 tỷ đồng.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý 2 lãi 183 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đạt 5.677 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, giảm gần 16% so với nửa đầu năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là hơn 308 tỷ đồng.

Năm 2021, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 21% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam hoàn thành được gần 57% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giảm 6,4% xuống 24.588,6 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.237 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.867,7 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.812 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Bên nguồn vốn, vay và nợ tài chính của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam hiện đang là 1.183,7 tỷ đồng, ngoài 40 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần PVS có 3.082 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 3.969 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

toquoc.vn