Dệt may Thành Công (TCM): Lãi quý 2 giảm 27%, dòng tiền kinh doanh âm

25/07/2021 15:03:00 congluan.vn
(CLO) Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã CK: TCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần tăng nhẹ nhưng lãi sau thuế giảm mạnh 27% so với cùng kỳ năm trước.

 

Báo cáo tài chính Dệt may Thành Công ghi nhận, doanh thu thuần của Công ty đạt 978,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng 7% lên 815,3 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 13% xuống còn 163 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm 28% xuống còn 11,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 41% xuống 10,8 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng tăng 38% lên 50,4 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% xuống 43,1 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 28% xuống còn 71,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 27% xuống còn 58,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Dệt may Thành Công, năm 2021, Công ty không có đơn hàng vải kháng khuẩn nên doanh thu vải chiếm 15% tổng doanh thu và thấp hơn năm ngoái, trong khi doanh thu mảng sợi được cải thiện hơn năm ngoái, chiếm khoảng 11% tổng doanh thu.

Bên cạnh đó, mảng may mặc 6 tháng đầu năm 2021 chiếm khoảng 73% tổng doanh thu, nhưng do không có đơn hàng PPE nên doanh thu mảng mảng này vẫn thấp hơn năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 11%, đạt 1.924 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 86% tỷ trọng. Thị trường châu Á đang chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu của Công ty với 58%, tiếp đó là châu Mỹ chiếm 36% và châu Âu chiếm 5,08%.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Công ty đạt 121 tỷ đồng, tăng 5%.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Dệt may Thành Công ghi nhận gần 3.574 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho cũng tăng mạnh 40%, lên hơn 1.410 tỷ đồng. Nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 của doanh nghiệp tăng 41% lên gần 1.888 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 15%, nợ vay dài hạn tăng 72%.

Đáng chú ý, báo cáo lưu chuyển tiền của Dệt may Thành Công cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản mục này ở mức dương gần 51 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp cũng ghi nhận âm 56,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 5 tỷ đồng.

Dòng tiền âm nên Dệt may Thành Công đẩy mạnh hoạt động đi vay khiến tiền thu từ đi vay trong 6 tháng đầu năm tăng lên 1.537 tỷ đồng, tăng 18,6% so với con số 1.296 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 4.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 5% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 45,6% kế hoạch doanh thu và 41,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCM đang có những diễn biến không tích cực.

Từ đầu tháng 7 đến nay, cổ phiếu TCM đã giảm gần 12%, từ 89.300 đồng/cổ phiếu (ngày 1/7/2021) xuống còn 78.900 đồng/cổ phiếu (ngày 23/7/2021).

Thanh Thư

congluan.vn