Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020

29/07/2021 09:47:00 toquoc.vn
Thị trường tiêu thụ nội địa của Dệt may Hòa Thọ (HTG) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong 2 quý vừa qua.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM: HTG) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 832 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 82,6 tỷ đồng, tăng 126% so với quý 2/2020.

Trong kỳ mặc dù các chi phí đều tăng cao nhưng lãi gộp cao nên Lợi nhuận sau thuế đạt 25,7 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 21 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Dệt may Hoà Thọ đạt 1.554 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Nhờ giảm giá vốn và chi phí tài chính nên Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 68% so với nửa đầu năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 42 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1,859 đồng.

Nhìn cơ cấu thị trường tiêu thụ 6 tháng đầu năm của Dệt may Hoà Thọ có thể thấy có sự phục hồi của thị trường Trung Quốc và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường tiêu thụ nội địa.

Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Dệt may Hoà Thọ (HTG) đặt mục tiêu thận trọng cho năm 2021 với doanh thu 3.482 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 75 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2020, mức này chưa thể quay về so với kết quả kinh doanh của năm 2019 (đạt gần 123 tỷ đồng).

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Dệt may Hoà Thọ đã hoàn thành được 45% mục tiêu về doanh thu và gần 70% mục tiêu Lợi nhuận trước thuế.

Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn