Đẩy mạnh đầu tư công đầu năm Nhâm Dần

14/02/2022 08:17 toquoc.vn

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Quốc hội đã thông qua chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023, trong đó bổ sung thêm nguồn lực cho đầu tư công.

Vì vậy, áp lực giải ngân vốn đầu tư công chủ yếu trong 2 năm 2022 - 2023 rất lớn vì ngoài số vốn Quốc hội quyết định kế hoạch năm 2022 - 2023 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn một lượng vốn bổ sung từ nguồn vốn thực hiện Chương trình.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, triển khai các dự án đầu tư đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm.

Cụ thể, khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các chương trình, dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2022 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.

Với nguồn vốn được giao, nhiều tỉnh, Thành phố đã khẩn trương lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại Hà Nội, vốn đầu tư công thuộc kế hoạch 2022 được giao 51.072,9 tỷ đồng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, Thành phố sẽ tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 đường sắt đô thị tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến dành khoảng 45.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó, Thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước đầu tư các dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) với số vốn 1.000 tỷ đồng; dự án xây dựng nút giao thông An Phú: 365 tỷ đồng; dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh (trên 283,6 tỷ đồng); dự án xây dựng, mở rộng QL 50 huyện Bình Chánh (120 tỷ đồng)...

Tại Thành phố Đà Nẵng, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 của là 7.880,731 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng tập trung bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ đã ký kết với các tỉnh của nước bạn Lào; bố trí vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân; bố trí vốn cho các công trình, nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực...

Tại Quảng Ninh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, địa phương ngay từ đầu năm, tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu đến 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 80% kế hoạch và đến 31/12/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế.

Đây cũng là năm đầu tiên của tiến trình phục hồi, đòi hỏi công tác chỉ đạo, điều hành ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có đầu tư công phải rất quyết liệt.

Theo Bộ Giao thông vận tải, năm 2022, bộ được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cao chưa từng có, lên đến hơn 50.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 113.500 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội 2 năm tới cũng dành nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ Giao thông vận tải dự kiến 2022, khởi công 38 dự án, dồn lực giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đã đề ra.