Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI): Quý 4 lãi 215 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2019

03/02/2021 15:57:00 cafef.vn
Lũy kế cả năm 2020 Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) lãi 312 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2019.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã CK: VPI) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.239 tỷ đồng giảm gần một nửa so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 351 tỷ đồng giảm 47,5% so với cùng kỳ 2019. Trong kỳ, VPI có 42 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 159% và 26% so với cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, giảm 55,3% so với quý 4/2019.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 4/2020, công ty mẹ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại dự án The Terra An Hưng, doanh thu từ hoạt động cho thuê căn hộ dịch vụ tại dự án Khu căn hộ dịch vụ khách sạn Hồ Tây và các dịch vụ khác tăng mạnh tuy nhiên do ảnh hưởng bởi biến động thị trường, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản tại các công ty con lại giảm dẫn tới lợi nhuận quý 4/2020 sụt giảm.

Lũy kế cả năm 2020, Đầu tư Văn Phú – Invest đạt 2.164,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 308 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.915 đồng.

Tính đến 31/12/2020, VPI có 1.712 tỷ đồng chi phí SXKD dở dang tập trung ở dự án Terra An Hưng, tương ứng bên khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn là 1.713 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là số tiền khách hàng mua nhà dự án Terra An Hưng 1.655,7 tỷ đồng.

Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI): Quý 4 lãi 215 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.
 
Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI): Quý 4 lãi 215 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2019 - Ảnh 2.
 
cafef.vn