Đầu tư Điện lực 3 (PIC): 6 tháng lãi 17 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch

16/07/2021 11:55:00 toquoc.vn
Lợi nhuận của PIC chủ yếu rơi vào quý 1, lãi quý 2 chỉ đạt 1,3 tỷ đồng vẫn khả quan hơn khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (mã CK: PIC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 6,5 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 kinh doanh khả quan trong quý 1 nên luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 56 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 695 triệu đồng.

Năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đặt mục tiêu doanh thu 104 tỷ đồng và 10,7 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế, theo đó kết thúc nửa đầu năm Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã hoàn thành được 54% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 60% mục tiêu lợi nhuận.

Đầu tư Điện lực 3 (PIC): 6 tháng lãi 17 tỷ đồng vượt 60% kế hoạch - Ảnh 1.
 
toquoc.vn