Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Quý 1 báo lãi 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ

13/04/2021 06:16:00 toquoc.vn
Năm 2021 Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đặt mục tiêu lãi 60,6 tỷ đồng tăng 78% so với thực hiện 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UpCOM: DRI) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 124 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn Đầu tư Cao su Đắk Lắk lãi gộp hơn 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt gần 6,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế ngay quý đầu năm 2021 đạt hơn 16 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 Đầu tư Cao su Đắk Lắk lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020 DRI có tổng doanh thu đạt 441,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 34 tỷ đồng.

Sang năm 2021 DRI đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 587 tỷ đồng tăng 33% so với 2020; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến ở mức hơn 60,6 tỷ đồng tăng 78% so với thực hiện của năm 2020; lợi nhuận sau thuế là 45,8 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 5%.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục làm thủ tục để chuyển sàn giao dịch chứng khoán cho mã DRI trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sàn Giao dịch Hà Nội tuỳ thuộc vào tình hình.

Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Quý 1 báo lãi 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn