Danh sách 88 doanh nghiệp SCIC bán vốn năm 2021: Tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 16.700 tỷ đồng, nhiều Tổng công ty như Sudico, Sabeco, Vinatex, Vocarimex, Licogi..

20/05/2021 06:21:00 toquoc.vn
SCIC sẽ chủ động lựa chọn doanh nghiệp và thời điểm bán vốn phù hợp với tình hình doanh nghiệp và diễn biến thị trường để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho Nhà nước.

Năm 2021, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đặt kế hoạch 6.498 tỷ đồng doanh thu và 3.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Con số này thấp hơn so với thực hiện 2020 lần lượt 18,2% và 49,8%.

Năm 2021, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tiếp tục báo cáo, đề xuất cơ quan đại diện chủ sở hữu sớm hoàn tất thủ tục ghi nhận vốn điều lệ cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và các vướng mắc về pháp lý và cơ chế chính sách trong hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nướcTổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Về bán vốn, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước báo cáo, kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn về cơ chế bán vốn đặc thù trong hạ giá khởi điểm của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, xác định giá trị văn hoá, lịch sử, đất thuê trả tiền hàng năm…

Về danh mục bán vốn, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước sẽ chủ động lựa chọn doanh nghiệp và thời điểm bán vốn phù hợp với tình hình doanh nghiệp và diễn biến thị trường để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho Nhà nước. 

Danh sách doanh nghiệp Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước dự kiến triển khai bán vốn năm 2021 có 88 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi như Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI – tỷ lệ 50,7%), Tổng công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – 36%), Nhựa TN Tiền Phong (37,1%), Công ty cổ phần FPT (5,93%), Tập đoàn Bảo Việt (BVH – 3,26%), Tổng công ty Sông Đà (SJS- 99,79%), Tổng công ty Licogi (40,71%), Tổng công ty Thăng Long (25%), Tập đoàn Dệt May (Vinatex – 53,49%), Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex – 63,38%), Tổng công ty cổ phần Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex – 36,3%), Tông công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen – 98,16%)…

Hiện danh mục của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đang quản lý có 157 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp mới tiếp nhận năm 2020 và 2021. 

Tổng giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong danh sách này là hơn 16.700 tỷ đồng (tính theo mệnh giá), trong đó Nhà nước có vốn nhiều nhất tại Sudico, Vinatex, Sabeco, Viwaseen, BMI, FPT, Vocarimex…

Danh sách 88 doanh nghiệp SCIC bán vốn năm 2021: Tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 16.700 tỷ đồng, nhiều Tổng công ty như Sudico, Sabeco, Vinatex, Vocarimex, Licogi.. - Ảnh 1.
 

Download danh sách bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại đây

toquoc.vn