Đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp

25/11/2020 09:54:55 daidoanket.vn
Ngày 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế và hải quan.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong tình hình hiện nay, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc hoàn thuế. Cơ quan Thuế cũng đã giải thích cho doanh nghiệp một số trường hợp hoàn thuế, những quy định về kiếm soát để chống gian lận hoàn thuế…

“Thời gian tới ngành Thuế sẽ tiếp tục cùng với doanh nghiệp trao đổi từng trường hợp cụ thể để đảm bảo được nguồn tài chính doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đảm bảo tuân thủ pháp luật”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nói.

Thời gian qua để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Chẳng hạn gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân; giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; …

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến nay là khoảng 99,3 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2020 là khoảng 110 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 80 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó12,79 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ với số tiền là 12,69 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, đặt trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng lớn trong khi ngân sách nhà nước vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt là việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh... đã tạo ra thách thức lớn với cân đối ngân sách nhà nước và việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nêu trên càng thể hiện rõ sự quyết tâm luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

daidoanket.vn