Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 827 tỷ đồng trong năm 2021

01/01/2021 21:58:14 cafef.vn
Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020 Dabaco báo lãi sau thuế 1.137 tỷ đồng, vượt 150% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán DBC) vừa công bố trích đoạn Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 31/12/2021.

Trong đó Hội đồng quản trị công ty nhận định, năm 2021 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của dịch bệnh Civid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ về khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nợ công. Đồng thời là thách thức lớn đối với thương mại, đầu tư, tăng trưởng...

Mục tiêu lãi sau thuế 827 tỷ đồng năm 2021

Trong bối cảnh đó, HĐQT công ty thống nhất kiên định với mục tiêu chiến lược "phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F: Sạch từ trang trại tới bàn ăn".

Về trọng tâm, HĐQT Dabaco đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu ước đạt trên 15.439 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 929 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 827 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ SXKD chính ước đạt hơn 727 tỷ đồng và 100 tỷ đồng từ lĩnh vực khác.

Kết quả kinh doanh

Trước đó năm 2020 Dabaco đặt mục tiêu đạt 13.203 tỷ đồng doanh thu và 457 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc 9 tháng đầu năm công ty đã đạt 7.155 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế gấp 24 lần cùng kỳ, lên 1.137 tỷ đồng và đã hoàn thành vượt mức 150% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 827 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.
 

Thành lập các công ty con

Ngoài ra Dabaco cũng thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh – là công ty do Dabaco sở hữu 100% vốn với lĩnh vực sản xuất chính là hạt nhựa, bao bì, cho thuê kho bãi và các lĩnh vực khác. Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Dabaco cũng thông qua chủ trương thành lập Công ty Thức ăn chăn nuôi Bình Phước trên cơ sở tách Nhà máy thức ăn chăn nuôi từ Công ty TNHH Dabaco Bình Phước.

Thông qua chủ trương thành lập một số Công ty TNHH MTV để đầu tư và tổ chức hoạt động các dự án khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Thanh Hóa, Bình Phước đã được địa phương chấp thuận giao đất. Vốn điều lệ mỗi công ty dự kiến 100 tỷ đồng.

Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 827 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 2.
 
cafef.vn