Đá Núi Nhỏ (NNC): Quý 2 lãi 15 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2020

16/07/2021 11:55:00 toquoc.vn
Năm 2021, Đá Núi Nhỏ (NNC) dự kiến chỉ lãi 35 tỷ đồng – thấp nhất kể từ năm 2007.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã CK: NNC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, sản lượng đá tiêu thụ giảm khiến Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ chỉ có 61 tỷ đồng doanh thu thuần giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ đồng chưa bằng một nửa quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ ghi nhận Lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, giảm 60% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đạt 119 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 45,7% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 27,7 tỷ đồng, giảm 53% so với nửa đầu năm 2020.

Năm 2021 Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đặt kế hoạch doanh thu 208 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 75% so với thực hiện 2020.

Đá Núi Nhỏ có 2 mỏ đá là Núi Nhỏ và Tân Lập. Trong các năm qua, nguồn thu từ mỏ đá Núi Nhỏ luôn đóng góp 70% doanh thu cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thời hạn giấy phép khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Nhỏ đã kết túc vào ngày 31/12/2019.

Doanh nghiệp khắc phục bằng cách nâng công suất khai thác tại mỏ Tân Lập lên 1 triệu m3/năm.

Sau khi đạt đỉnh vào giai đoạn 2016 – 2018, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ có xu hướng giảm trong 2 năm 2019, 2020 và dự kiến lãi rất thấp trong năm 2021.

Đá Núi Nhỏ (NNC): Quý 2 lãi 15 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 
toquoc.vn