Công ty Thế Giới Di Động chia cổ tức lên tới... 60%

05/07/2021 07:53:00 congluan.vn
(CLO) Thế Giới Di Động sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) và 50% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 2:1). Như vậy, sắp tới cổ đông MWG sẽ nhận được số cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ lên đến 60%.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chi trả cổ tức năm 2020 theo hình thức tiền mặt và bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 60%.

Thời gian thực hiện diễn ra trong tháng 7 - 8/2021.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp), nguồn vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Với hơn 475,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thế Giới Di Động sẽ chi hơn 475 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới).

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 237,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá hơn 2.376 tỷ đồng.

Như vậy, sắp tới cổ đông Thế giới di động sẽ nhận được số cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ lên đến 60%.

Tính đến ngày 17/6, cổ đông lớn nhất của Thế Giới Di Động là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ (nắm 10,806% vốn).

Ước tính công ty này sẽ nhận về hơn 47,5 tỷ đồng cùng với hơn 25,5 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức lần này.

Năm 2020 Thế giới di động đạt 108.546 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,2% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 2,2% lên 3.920 tỷ đồng. EPS đạt 8.654 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Thế giới di động còn 10.390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 558 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Theo báo cáo 5 tháng đầu năm 2021 của MWG, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 51.830 tỷ đồng, tăng 9% và thực hiện 41% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thu về 2.172 tỷ đồng, tăng 26% và thực hiện 46% kế hoạch năm.

Năm 2021, Thế giới Di động đặt kế hoạch hoạch doanh thu hợp nhất 125.000 tỷ đồng, tăng 15% và 4.750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 21% so với năm 2020.

Dù đánh giá thị trường năm nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, Thế Giới Di Động vẫn đặt mục tiêu trở lại đà tăng trưởng hai chữ số.

Trong đó, hoạt động bán lẻ thiết bị di động và điện máy vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính.

Song song, chuỗi Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp 25% doanh thu, đặt mục tiêu có lời EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) ở cấp độ Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG liên tục tăng trưởng kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.

Chốt phiên 2/7, MWG đạt thị giá 156.800 đồng/cp, tăng gần 31% so với hồi đầu năm nay.

Thanh Thư

congluan.vn