Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công: Quý 1 lãi 62 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ 2020

27/04/2021 06:39:00 toquoc.vn
Chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm 2% so với cùng kỳ và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá giúp Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công lãi cao trong quý 1.

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 945,7 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 154,5 tỷ đồng tăng 36% so với quý 1/2020.

Trong kỳ Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công có gần 14 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong khi chi phí tài chính giảm được gần 3 tỷ đồng, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao hơn so với cùng kỳ nhưng Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công vẫn có lãi sau thuế hơn 62 tỷ đồng tăng 82% so với quý 1/2020.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công đặt kế hoạch đạt 4.218 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% và 290 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 5% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công đã hoàn thành được 22,4% mục tiêu về doanh thu và 21,4% mục tiêu về lợi nhuận.

TCM: Quý 1 lãi 62 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Trên sàn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công đã bứt phá ngoạn mục từ vùng giá 20.000 đồng/cp lên tới 113.000 đồng/cp (26/4/2021), tương ứng mức tăng 5,6 lần, qua đó xác lập đỉnh mới của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công kể từ khi niêm yết.

TCM: Quý 1 lãi 62 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn