Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tất toán gần 1.000 tỷ đồng danh mục tự doanh, lãi quý 1 gấp 3,2 lần cùng kỳ 2020.

19/04/2021 12:51:00 toquoc.vn
Giá trị danh mục đầu tư FVTPL cổ phiếu niêm yết, giao dịch trên UPCom tính tới cuối quý 1 của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 160,75 tỷ đồng theo giá gốc (giá thị trường 151,6 tỷ đồng), giảm mạnh so với giá gốc 1.104 tỷ đồng (giá thị trường 1.126 tỷ đồng) thời điểm đầu năm.

Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với lợi nhuận sau thuế 321,8 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực trong quý 1 của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp lớn từ hoạt động tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lên tới 627,9 tỷ đồng, gấp 2,86 lần cùng kỳ 2020.

Một điểm đáng chú ý, giá trị danh mục đầu tư FVTPL cổ phiếu niêm yết, giao dịch trên UPCom tính tới cuối quý 1 của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 160,75 tỷ đồng theo giá gốc (giá thị trường 151,6 tỷ đồng), giảm mạnh so với giá gốc 1.104 tỷ đồng (giá thị trường 1.126 tỷ đồng) thời điểm đầu năm.

Như vậy, có thể thấy trong quý 1 vừa qua, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã "chốt lời" khá mạnh danh mục tự doanh.

Các khoản đầu tư vào VIC (giá gốc 78,79 tỷ đồng), VNM (87,54 tỷ đồng), VCB (50,04 tỷ đồng), MBB (49,32 tỷ đồng) đã được Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thoái hết.

Bên cạnh đó, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm mạnh tỷ trọng đầu tư vào HPG, VPB, TCB, FPT, MWG…

Danh mục tự doanh cổ phiếu cuối quý 1 của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tính theo giá gốc đã giảm gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, các cổ phiếu cơ sở cho hoạt động Chứng quyền có đảm bảo cũng giảm mạnh giá trị, chỉ còn gần 652 tỷ đồng, trong khi thời điểm đầu năm lên tới hơn 930 tỷ đồng.

HSC tất toán gần 1.000 tỷ đồng danh mục tự doanh, lãi quý 1 gấp 3,2 lần cùng kỳ 2020. - Ảnh 1.
 

Cùng với sự tăng trưởng mạnh của hoạt động tự doanh, mảng môi giới của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá tích cực trong bối cảnh thị trường sôi động.

Trong quý 1/2021, doanh thu môi giới của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 294,53 tỷ đồng, gấp 2,75 cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, thị phần môi giới của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm khá mạnh trong quý 1, thậm chí còn không lọt top 10 thị phần môi giới Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng lên tới 222,06 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2020.

Tính tới cuối quý 1, dư nợ cho vay (chủ yếu cho vay margin) của Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 8.876 tỷ đồng, tăng 252 tỷ so với đầu năm.

toquoc.vn