Cổ phiếu TNH tăng gấp rưỡi từ đầu năm, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên triển khai phương án phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức

15/08/2021 12:39:00 toquoc.vn
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ đầu năm 2021.

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán TNH) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến phát hành 10,37 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 103,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán từ tháng 1/2021 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 25.000 đồng/cổ phiếu.

Sau hơn nửa năm giao dịch, giá cổ phiếu TNH đã tăng gấp rưỡi, lên 37.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu TNH tăng gấp rưỡi từ đầu năm, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên triển khai phương án phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
 

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt gần 185 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Còn lợi nhuận sau thuế tăng gần 6% lên xấp xỉ 50 tỷ đồng. Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2021 đạt hơn 272 tỷ đồng.

toquoc.vn